Skip to main content

Miten viestinnässä otetaan monimuotoisuus huomioon ja varmistetaan, että myös neuroepätavalliset hakijat saavat reilun asetelman rekrytointiprosessissa? Muutama viikko sitten pidimme kaksiosaisen webinaarisarjan neurodiversiteetistä. Mukana oli Andersin HR-tiimiläisten Jaanan ja Olivia lisäksi meidän omia työntekijöitä puhumassa heidän kokemuksestaan monimuotoisessa työpaikassa. 

 

Mikä on neurodiversiteetti? 

Neurodiversiteetti eli neurobiologinen monimuotoisuus tarkoittaa erilaisuutta ja ainutlaatuisuutta, siten miten meidän aivomme toimivat ja käyttäytyvät. Monimuotoisuus voi näkyä ajattelutavoissa, kokemuksissa, toimintamalleissa, siinä miten reagoi asioihin, oppimisessa ja työnteossa, sekä joka päiväisessä elämässä. Monet tietää neurodiversiteetin autismina tai ADHD:na, mutta se on myös erilaisuuksia joita ei vielä ole diagnosoitu tai voida koskaan diagnosoida. Vaikka viime aikoina neurodiversiteetistä ollaan kuultu ja puhuttu enemmän, on aihe silti hyvin vieras monelle. Käsitteenä se juurtaa 1990-luvulle, mutta on muuttunut ja tulee muuttumaan vuosien varrella paljon lisää.  

Mielestämme neurodiversiteetti pitäisi nähdä rikkautena ja hyväksyä osana ihmiskunnan luonnollista muuntelua. Yli 20% ihmisistä on monimuotoisuutta ja sen huomioimisella on iso merkitys yksittäisten ihmisten hyvinvointiin. Työpaikalla moninaisuuden huomioimisella on merkitys yksilöiden lisäksi myös  yrityksen kasvuun, kehitykseen ja menestykseen. Moninainen joukko on osaava, sitoutunut, tuottava ja innovatiivinen.  

 

Inklusiivinen rekrytointiprosessi Andersilla 

Andersin rekrytointiprosessi on ollut pitkään sujuva ja tehokas – viiden tähden rekrykokemus. Otamme huomioon moninaisuuden jo ennen ensimmäistä kontaktia rekrytoitaviin. Kaikki alkaa meidän oman tiimi sisältä. Suunnittelemme tarkkaan kriteerit ja muut “must-haves” haettavaan rooliin. Spesiaalien roolien lisäksi, haemme usein myös uusia senior-tason kehittäjiä, joten tähän kyseiseen rooliin päivitämme kriteerejä säännöllisin väliajoin. Pyrimme tekemään hyvän, selkeän ja sujuvan rekrytointiprosessin kaikille rekrytoitaville. Pidämme ennakkoluulottoman asenteen, kommunikoimme avoimesti ja kysymme kaikilta samat kysymykset haastatteluissa. Haluamme avata ovet tunteille, mielipiteille, kasvulle, kulttuurille, ideoille ja tulevaisuudelle. 

Kommunikaatio on tärkeää jokaisella yrityksen osa-alueella. Andersin linja on olla kunnioittava ja sensitiivinen – ei leimata tai syyllistetä ketään. Olemme halunneet kommunikoida työntekijöidemme tarinoita etenkin LinkedIn:ssä, ja tulemme pitämään tätä ns. “sarjaa” elossa. Uskomme, että näyttämällä ja kertomalla omien työntekijöidemme mielipiteet työpaikastaan, saavat myös meistä kiinnostuneet ihmiset aidon käsityksen siitä, millainen talo olemme.  

 

Miten Anderslaiset kokevat työkulttuurin ja -toiminnan tukevan monimuotoisuutta? 

Webinaarisarjan toisessa jaksossa Teemu, Tuomas S ja Tuomas V tulivat keskustelemaan Jaanan ja Olivian kanssa neurodiversiteetistä. Teemu on yhden asiantuntijaryhmän esihenkilö, ja hänen työhönsä liittyy vahvasti erilaisten ihmisten kanssa työskentely sekä moninaisuuksien huomioiminen. Hänen mielestään ihmisten tunteminen on tärkeää, jotta heidät ja heidän toimintatavat voidaan ottaa huomioon. Teemun tavoitteena esihenkilötyössä on keskustella säännöllisesti jokaisen tiimiläisen kanssa hyvistä ja huonoista asioista, sekä muusta tärkeästä, joka on heidän mielensä päällä. Jatkuvalla keskustella mahdollisestaan tarvittavat olosuhteen toimintatavoille ja yleiselle hyvinvoinnille. Tuomas S on Andersilla pisimpään ollut työntekijä. Hän toimii mentorina ja opettajana alan oppilaille jopa töiden ulkopuolella. Mentorina Tuomas haluaa olla helposti lähestyttävä, auttava ja vaikuttava. Tuomas V on Andersin työsuojeluvaltuutettu ja tärkeä osa työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hänelle on tärkeää, että moninaisuus huomioidaan viestinnässä, päivittäisessä työssä sekä kaikessa mitä teemme.  

Kiinnostava aihe, joka meillä tuli esille keskustelun aikana oli onnistuneen palaverin ominaisuudet. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista jokaisen mukana olleen mielestä oli erilaisten persoonien kunnioitus. Onnistuneessa palaverissa mm. otetaan huomioon osallistujien henkilökohtaiset kommunikaatiotavat, ja jokaista kohdellaan kunnioituksella ja arvostuksella. Palaverissa jokainen osapuoli on tärkeä. Onnistunut palaveri on myös sellainen missä jokainen voi avoimesti osoittaa mielipiteensä ja antaa palautetta. Kaikki toimintatavat ei sovi jokaiselle, joten joustavuus ja sopeutuminen on tärkeää. 

Varsin uutena aiheena työmaailmassa, neurodiversiteetti on ottamassa isoa roolia avoimessa ja terveellisessä työympäristössä. Viime vuosien aikana olemme nähneet enemmän artikkeleja, webinaareja ja yleistä keskustelua siitä, mitä monimuotoisuus on ja miten se pitäisi huomioida työelämässä. Anders haluaa luoda psykologisesti turvallisen työympäristön, jossa jokaisella on hyvä olla ja tehokasta tehdä töitä.