Skip to main content

Ohjelmisto­kehitys

Tarjoamme kokonaisvaltaista asiantuntijuutta eri prosessien arviointiin ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Tavoitteenamme on rakentaa asiakaslähtöisiä, pitkäikäisiä ja älykkäitä ratkaisuja avointa lähdekoodia käyttäen. Integroimalla eri järjestelmät ja hyödyntämällä pilvipalveluita voimme tarjota asiakkaillemme kustannustehokkaita ratkaisuja. Yhdessä kaikki nämä ominaisuudet muodostavat kattavan ja monipuolisen digitaalisen palvelukokonaisuuden, joka vastaa asiakkaidemme tarpeisiin ja auttaa heitä menestymään digitaalisessa maailmassa.
Ota yhteyttä

Verkkopalvelut
Aikaa kestävät modulaariset verkkopalvelut tehostavat asiakkaan liiketoimintaa, kun ne ovat integroituna yrityksesi taustajärjestelmiin ja rakennetaan käyttäjä edellä. Vaihtoehtona on myös uudistaa yrityksen legacy-palveluita vastaamaan nykypäivän tarpeita. Investointi verkkopalveluihin on kannattavaa, sillä liiketoimintaprosessien tehostamisella saadaan pitkän aikavälin kustannussäästöjä. Tärkeää on ymmärtää liiketoiminnan kokonaisuus.

Sovelluskehitys
Mahdollistamme asiakkaidemme liiketoimintatavoitteiden täyttymistä tarjoamalla kokonaisvaltaista sovellusten ylläpitoa ja kehitystä avaimet käteen -mallilla asiakkaan omissa järjestelmissä. Palveluusi omistautunut tiimi vastaa pääkäyttäjätuen tarjoamisesta, mukaan lukien seuranta, palveludokumentointi, raportointi ja järjestelmän elinkaarenhallinta. Jatkokehityksen koordinointi, muutosten vienti testiympäristöön ja tuotantoon sekä sovelluksesi versionhallinta kuuluvat myös palveluun.

Lue lisää jatkuvan kehityksen palveluistamme

Integraatiot ja API-ratkaisut
Modernit rajapintaratkaisut mahdollistavat datan siirron hallitusti sekä tietoturvallisesti. Yhdistämällä tietojärjestelmiä monipuolistetaan yrityksen digitaalista ekosysteemiä ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Pilvipalvelut
Pilvipalvelut mahdollistavat järjestelmien tehokkaan hallinnan, joustavan kehityksen ja kustannustehokkaan liiketoiminnan. Meiltä löytyy osaamista erilaisiin pilvi-ja tietoturvapalveluihin. Konsultoimme, koulutamme, huolehdimme pilviarkkitehtuurin suunnittelusta ja pilvialustaan siirtymisestä sekä jatkuvasta kehityksestä tai ylläpidosta.

Liiketoiminnan kehitys ja automatisaatio

Anders tarjoaa kokonaisvaltaista asiantuntijuutta sisäisten prosessien arviointiin ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Digitalisaation mahdollisuuksia kannattaa arvioida kokonaisuutena ja pohtia esimerkiksi integraation kautta työkalujen yhdistämistä ja sitä kautta prosessien automatisointia.

Manuaalisten prosessien automatisointi

Digitaalisilla työkaluilla voidaan automatisoida useita työvaiheita ja parantaa tehokkuutta.

Liiketoiminnan skaalaaminen

Tee prosessistasi luotettavampi, nopeampi ja tehokkaampi, ja mahdollista kasvu skaalautuvan palvelun ansiosta.

Tietoturva

Varmista tietoturvallinen asiakastietojen käsittely asianmukaisilla ratkaisuilla.

Uudet kyvykkyydet

Kun luot uutta, et voi luottaa pelkästään olemassa oleviin ratkaisuihin – valjasta digitalisaation mahdollisuudet käyttöösi.

Mitä ohjelmisto­kehityksessä tulee ottaa huomioon?

Kirkasta liiketoiminnallinen tarve ja tavoite.
Varaa suunnitteluun riittävästi aikaa ja osaamista ja varaudu siihen, että suunnittelua tarvitaan koko projektin ajan.
Älä lukkiudu tiettyihin teknologioihin vaan keskity toiminnallisuuteen.
Suunnittele aikataulu väljäksi – yllätyksiä tulee jokaisessa projektissa.
Ota ammattilainen avuksi, jos aikasi ei riitä projektille tai tarvitset tukea projektin eri vaiheissa.
Resursoi projektiisi vastuuhenkilö, joka pystyy olemaan täysipäiväisesti mukana alusta loppuun saakka.
Ole valmis reagoimaan ja muuttamaan suunnitelmia joustavasti.

Anna meidän auttaa projektisi maaliin menestyksellä

Tutustu konsultointipalveluihimme

Olemme toteuttaneet projekteja lukuisilla eri teknologioilla, valikoituna projektin yksilöllisten tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Heräsikö kysyttävää?

Kysy rohkeasti lisää!

Ota yhteyttä myyntitiimiimme

Yhteydenottopyyntö

myynti@anders.com

+358 40 678 5525

Terhi Sorvali

Terhi Sorvali

CEO

+358 40 779 9925

Janne Wallenius

Sales and Marketing Specialist

+358 40 678 5525