Case Wellu

Digitalisoitu kyselytyökalu Turun yliopiston tutkimuskäyttöön
  • Ketterät menetelmät
  • BI ja raportointi
  • Käyttöliittymäsuunnittelu
  • Avoin lähdekoodi

Wellu on sähköinen kyselytyökalu, jota Turun yliopiston INVEST Psykologian tutkijat hyödyntävät tutkimushankkeissaan. Kyselyjä on tehty aiemmin joko paperisena tai erillisillä digitaalisilla alustoilla, joten uusi yhtenäinen digitalisoitu työkalu helpottaa tutkijoiden arkea ja tehostaa tutkimustulosten analysointia. Kyselyitä, joissa tutkitaan mm. lasten ja nuorten kaverisuhteita ja koulukiusaamista, tehdään ala- ja yläkoululaisille.

INVEST Psykologia on osa Suomen Akatemian INVEST lippulaivahanketta, joka keskittyy yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseen, interventioiden tutkimukseen ja kehittämiseen sekä hyvinvointivaltion uudistamiseen. Se lisää Turun yliopiston kansainvälistä näkyvyyttä ja korostaa sen roolia vahvana ja vaikuttavana tiedeyliopistona.

INVEST Psykologia käynnisti Euroopan Tutkimusneuvoston (ERC) rahoittamana syksyllä 2020 tutkimuksen nuorten kaverisuhteista ja koulukiusaamisesta, sekä koulujen toimenpiteistä. Tutkimustuloksilla pyritään mahdollistamaan entistä tehokkaampi puuttuminen koulukiusaamiseen.

Haasteet

Psykologian tutkijat ovat aikaisemmin tehneet tutkimuksia paperisilla kyselyillä tai yksittäisillä digitaalisilla alustoilla, mutta haasteena on ollut kyselyistä kerätyn datan käsittely ja oikeaan formaattiin saaminen jatkokäsittelyä varten. Datan käsittelystä syntyneet manuaaliset vaiheet ovat työllistäneet tutkijoita. Uusi digitalisoitu työkalu automatisoi useita tutkimuksen vaiheita, jolloin tutkijoiden aikaa säästyy huomattavasti.

Digitalisoitu kyselytyökalu minimoi myös tietoturvariskiä, sillä kyselyiden vastaukset ovat turvallisen järjestelmän takana. Uuteen työkaluun haluttiin lisäksi ominaisuuksia, jotka mahdollistavat mm. pitkittäisaineistojen keräämisen ja toveriarviokysymysten tekemisen ilman, että jokainen kysely pitää IT-toimijoiden toimesta koodata erikseen.

Ratkaisu

Wellu on Ala-asteen lukutesti (ALLU) -alustasta osittain monistettu sähköinen alusta, jonne voidaan rakentaa eri tutkimusprojekteja. ALLUsta hyödynnetty koodi nopeutti Wellun kehitystyötä, ja se on oivallinen esimerkki avoimen lähdekoodin eduista sekä kestävästä ohjelmistokehityksestä.

Kyselyistä kerätyn datan saa palvelusta ulos muodossa, joka on yhteensopiva tutkijoiden datan jatkokäsittelyyn ja analysointiin käyttämien järjestelmien kanssa, jolloin kyselystä saatuja tietoja voidaan analysoida tutkimusten käyttöön. Wellu-kyselytyökalussa on huomioitu tutkijoiden käyttötarkoitukset. Erityisesti painotettiin kyselyiden käytettävyyttä ja niiden rakentamista.

Tutkimuksen kyselyt tuotetaan lähinnä ala- ja yläkouluikäisille oppilaille, ja yksittäisille vastaajille luodaan oma yksilöllinen kyselykohtainen pääsykoodi. Toveriarvioilla (peer nomination ja peer rating -kysymykset) voi arvioida luokkakavereita, joten työkalussa on huomioitu erityisesti koululaisten kohderyhmä. Lisäksi avoimen linkin kautta kyselyyn voivat vastata myös opettajat ja vanhemmat, tai kyselyjä voidaan luoda myös kokonaan eri kohderyhmille.

Lopputulos

Digitalisoitu kyselytyökalu Wellu tarjoaa Turun yliopiston psykologian tutkijoille automatisoidun ja kustannustehokkaan keinon kyselyiden toteuttamiseen ympäri Suomen. Kyselytyökalua voidaan hyödyntää eri tutkimuksissa, sillä alustalle on mahdollista luoda useita tutkimuskokonaisuuksia, joiden alle liittää kyselyjä.

Asiakkaamme kommentit työskentelystä Andersin kanssa

Tiina Turunen
Psykologi, erikoistutkija, Turun yliopisto

”Työskentely Andersin kanssa on sujunut hienosti: ongelmatilanteissa saamme avun ja vastaukset kysymyksiimme nopeasti ja kehitystyössä on pyritty joustavasti huomioimaan kaikki toiveemme.”

Heräsikö kysyttävää?

Kysy rohkeasti lisää!

Terhi Sorvali

Terhi Sorvali

CEO

+358 40 77 999 25

Yhteydenottopyyntö