Skip to main content

Pääkaupunkiseudun palvelukartta tarjoaa reaaliaikaista tietoa alueen palveluista, esteettömyydestä ja reiteistä paikan päälle. Kun palvelun uudistus aloitettiin alkuvuodesta 2020 tavoitteena oli, ei enempää eikä vähempää, kehittää maailman saavutettavin palvelukartta. Avoimen lähdekoodin avulla tehtyä palvelukarttaa käytetään pääkaupunkiseudun palvelukunnissa ja sitä kehitetään yhteistyössä niin pääkaupunkiseudun kuntien, kuin Turun kaupungin kanssa. 

Pääkaupunkiseudun palvelukartta tarjoaa reaaliaikaista tietoa alueen palveluista, esteettömyydestä ja reiteistä paikan päälle. Kun palvelun uudistus aloitettiin alkuvuodesta 2020 tavoitteena oli, ei enempää eikä vähempää, kehittää maailman saavutettavin palvelukartta. Avoimen lähdekoodin avulla tehtyä palvelukarttaa käytetään pääkaupunkiseudun palvelukunnissa ja sitä kehitetään yhteistyössä niin pääkaupunkiseudun kuntien, kuin Turun kaupungin kanssa. 

 

Maailman paras julkinen hallinto 

Marinin hallituksen Maailman paras julkinen hallinto -hanke pyrkii edistämään avoimen lähdekoodin käyttöä julkisissa ohjelmistohankinnoissa. Hallitus säätää lailla velvoitteen edellyttää avoimia rajapintoja julkisia tietojärjestelmiä hankittaessa, ellei painavasta syystä muuta johdu. 

Tällä hetkellä avoimena on lisäksi vuonna 2020 loppuvuodesta käynnistetty kansalaisaloite julkisten ohjelmistohankintojen avoimen lähdekoodin käytön kirjaamisesta lakiin. 

Avoimen lähdekoodin edut ovat moninaiset; avoin koodi on hyödynnettävissä kaikille, mikä erityisesti julkisissa ohjelmistohankinnoissa kannattaa huomioida – tarpeet kunnissa ovat usein hyvin yhdenmukaiset. Avointa lähdekoodia voi myös kaikki kehittää, jolloin sitä pidetään erittäin tietoturvallisena valintana ja sen avulla voidaan myös välttää toimittajaloukkua sekä raskaita lisenssisopimuksia. 

 

Avoimen lähdekoodin avulla palvelu on monistettavissa  

Avoimen lähdekoodin käyttö tukee vahvasti Andersin missiota kestävästä ohjelmistokehityksestä, sillä palveluiden monistettavuus lisää paitsi yhdenmukaisia palveluita kaikille kunnille, myös säästää turhaa koodia. Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen monistettavuus on kustannustehokasta ja näiden ohjelmistojen päivittämisen kilpailuttaminen on myös mahdollista, toisin kuin suljettujen ohjelmistojen kohdalla. 

Pääkaupunkiseudun palvelukartta on rakennettu avoimen lähdekoodin päälle, jolloin se on käytössä myös palvelukunnissa. Turun kaupunki on hyötynyt avoimesta palvelusta, sillä palvelukartta on monistettu myös Turun käyttöön. Tästä projektista kirjoitimmekin blogiimme jo aiemmin. 

Turun ja Helsingin yhteistyötä on entisestään lisätty, sillä Turun palvelun koodi siirrettiin samaan paikkaan Helsingin kanssa, mikä tarkoittaa mm. yhtenäistä ulkoasua ja samoja päivityksiä. Yhteistyön avulla on saatu tehokkaasti kehitettyä usean kaupungin palveluita niin sanotusti yhden napin painalluksen taktiikalla, säästäen sekä resursseja että euroja. 

 

Maailman saavutettavin palvelukartta 

Pääkaupunkiseudun palvelukartan suunnittelutyö lähti liikkeelle vaatimattomasta tavoitteesta olla maailman saavutettavin palvelukartta. Kehitystyössä mukana on alusta asti ollut saavutettavuusasiantuntija Tero Pesonen (Siteimprove Oy), joka on huolehtinut, että saavutettavuus on sisäistetty osaksi suunnittelua. 

Andersin Mika Hietanen toimii Palvelukartan teknisenä projektipäällikkönä ja vastaa palvelun arkkitehtuurista sekä teknisistä valinnoista. Kehitystyötä on tehty kuuden hengen monitoimittajatiimissä vuoden 2020 alusta asti ja työ jatkuu edelleen. Kehitykseen ja testaukseen on tuotu lisää tehoa mm. DevOps toimintamallin avulla. 

“Kun esteettömyyden kaikki käyttötapaukset huomioidaan palvelun kehityksessä alusta lähtien, saavutettava palvelu on helppo toteuttaa. Valmiiseen palveluun on työlästä ja kallista lisätä saavutettavuutta edistäviä muutoksia, on kuin yrittäisi lisätä valmiiseen taloon uusia perustuksia.”  -Mika Hietanen, Anders, Palvelukartan tekninen projektipäällikkö