Case Palvelukartta

Pääkaupunkiseudun palvelukartta – kaupunkien yhteistyöllä parempia palveluita
  • Ketterät menetelmät
  • Avoin lähdekoodi
  • Paikkatieto GIS
  • Smart City

Maailman paras julkinen hallinto

Marinin hallituksen Maailman paras julkinen hallinto -hanke pyrki edistämään avoimen lähdekoodin käyttöä julkisissa ohjelmistohankinnoissa. Hallitus säätää lailla velvoitteen edellyttää avoimia rajapintoja julkisia tietojärjestelmiä hankittaessa, ellei painavasta syystä muuta johdu. Lisäksi vuonna 2020 loppuvuodesta käynnistettiin kansalaisaloite julkisten ohjelmistohankintojen avoimen lähdekoodin käytön kirjaamisesta lakiin.

Avoimen lähdekoodin edut ovat moninaiset; avoin koodi on hyödynnettävissä kaikille, mikä erityisesti julkisissa ohjelmistohankinnoissa kannattaa huomioida – tarpeet kunnissa ovat usein hyvin yhdenmukaiset. Avointa lähdekoodia voivat myös kaikki kehittää, jolloin sitä pidetään erittäin tietoturvallisena valintana ja sen avulla voidaan myös välttää toimittajaloukkua sekä raskaita lisenssisopimuksia.

Avoimen lähdekoodin avulla palvelu on monistettavissa

Avoimen lähdekoodin käyttö tukee vahvasti Andersin missiota kestävästä ohjelmistokehityksestä, sillä palveluiden monistettavuus lisää paitsi yhdenmukaisia palveluita kaikille kunnille, myös säästää turhaa koodia. Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen monistettavuus on kustannustehokasta ja näiden ohjelmistojen päivittämisen kilpailuttaminen on myös mahdollista, toisin kuin suljettujen ohjelmistojen kohdalla.

Pääkaupunkiseudun palvelukartta on rakennettu avoimen lähdekoodin päälle, jolloin se on käytössä myös palvelukunnissa. Turun kaupunki on hyötynyt avoimesta palvelusta, sillä palvelukartta on monistettu myös Turun käyttöön.

Turun ja Helsingin yhteistyötä on entisestään lisätty, sillä Turun palvelun koodi siirrettiin samaan paikkaan Helsingin kanssa, mikä tarkoittaa mm. yhtenäistä ulkoasua ja samoja päivityksiä. Yhteistyön avulla on saatu tehokkaasti kehitettyä usean kaupungin palveluita niin sanotusti yhden napin painalluksen taktiikalla, säästäen sekä resursseja että euroja.

Maailman saavutettavin palvelukartta

”Pääkaupunkiseudun palvelukartan suunnittelutyö lähti liikkeelle vaatimattomasta tavoitteesta olla maailman saavutettavin palvelukartta. Kehitystyössä mukana on alusta asti ollut saavutettavuusasiantuntija Tero Pesonen (Siteimprove Oy), joka on huolehtinut, että saavutettavuus on sisäistetty osaksi suunnittelua.

Andersin Mika Hietanen toimi Palvelukartan teknisenä projektipäällikkönä vastaten palvelun arkkitehtuurista sekä teknisistä valinnoista. Kehitystyötä on tehty kuuden hengen monitoimittajatiimissä vuoden 2020 alusta asti. Kehitykseen ja testaukseen on tuotu lisää tehoa mm. DevOps toimintamallin avulla.

Kun esteettömyyden kaikki käyttötapaukset huomioidaan palvelun kehityksessä alusta lähtien, saavutettava palvelu on helppo toteuttaa. Valmiiseen palveluun on työlästä ja kallista lisätä saavutettavuutta edistäviä muutoksia, on kuin yrittäisi lisätä valmiiseen taloon uusia perustuksia.

Mika Hietanen, Anders, Palvelukartan tekninen projektipäällikkö

Tutustu palveluun täältä

Tavoitteena maailman paras ja saavutettavin julkinen hallinto

Saavutettavuuden huomioimisessa tärkeintä on ollut empatia sekä tiimityö. Saavutettavuuden ymmärrystä lisättiin erilaisilla simulaatioilla, joissa harjoiteltiin esimerkiksi ruudunlukuohjelman käyttöä. Huomioimalla myös kaikkein haastavimpia käyttäjiä, voidaan varmistaa parempi käytettävyys kaikille.

Saavutettavuuden toimivuutta varmistettiin erilaisilla käyttötapauksilla, jotka ovat olleet oleellisessa osassa kehitystyötä. Ilman näiden esimerkkitapausten läpikäyntiä käyttöliittymän käytettävyyden kaikkia näkökulmia on vaikea huomioida, jolloin käytettävyys herkästi heikentyisi.

”Olemme olleet todella tyytyväisiä yhteistyöhömme Helsingin palvelukartta -tiimin kanssa. Saavutettavuussimulaatiot ovat laajentaneet ymmärrystä erilaisista käyttökokemuksista, jolloin palvelu on saatu mahdollisimman esteettömäksi. Hienoa, kun avoimen lähdekoodin avulla olemme voineet siirtää näin onnistunutta palvelua myös muiden kaupunkien käyttöön. Kestävää ohjelmistokehitystä parhaimmillaan!”

Mika Hietanen, Anders, Palvelukartan tekninen projektipäällikkö

Asiakkaamme kommentit työskentelystä Andersin kanssa

Mirjam Heikkinen
Projektipäällikkö, Helsingin kaupunki

”Pääkaupunkiseudun palvelukartan kehittäminen saavutettavaksi tukee Helsingin kaupungin halua hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Digitalisaation yksi keskeinen tavoite on käyttää palveluissaan hyödyksi avoimia rajapintoja ja avointa ohjelmistokoodia. Tulevaisuuden palveluja luodessaan Helsinki haluaa vahvasti tehdä palveluja, jotka ovat kaikkien saavutettavissa.Tätä missiota tukee palvelukartan työtiimi, jossa yhdessä ratkotaan ja löydetään saavutettavia ratkaisuja hyödyntäen tiimin jäsenten asiantuntemusta. Tiimissä on hyvä tehdä yhdessä työtä ja vaikka on kyse monitoimittajaympäristöstä, olemme yksi tavoitteellinen työtiimi.”

Heräsikö kysyttävää?

Kysy rohkeasti lisää!

Terhi Sorvali

Terhi Sorvali

CEO

+358 40 77 999 25

Yhteydenottopyyntö