Skip to main content

Kun Åbo Akademi oli meihin yhteydessä viime vuonna ja kysyivät kiinnostustamme laajan mittakaavan projektiin kansainvälisten kumppaneiden kanssa, emme epäröineet hetkeäkään. Kyseinen AIDOaRt-projekti kuulosti täydelliseltä mahdollisuudelta laajentaa osaamistamme entisestään ja oppia lisää kansainvälisistä markkinoista. Odotamme kovasti yhteistyötä muiden liiketoimintakumppaneiden kanssa, kun pääsemme jakamaan tietoa ja testaamaan asiantuntemustamme.

AIDOaRt on EU:n yhteistyöprojekti, jonka tarkoituksena on avittaa automaatioita tekoälyn avulla, mikä tukee CPS (Cyber-Physical Systems) mallintamista, koodausta, testausta, seurantaa ja jatkuvaa kehitystä. Projektiin osallistuu 32 organisaatiota seitsemästä eri maasta ja kokonaiskesto on kolme vuotta.

AIDOaRt:n päätavoitteena on tarjota mallipohjainen viitekehys, joka tukee tehokkaammin CPS:n ja CPSoS:n (Cyber-Physical System of Systems) ohjelmisto- ja järjestelmäsuunnittelua tekoälyn avulla. Andersin rooli on toimia teknologiakumppanina kehittämällä AIDOaRt:n DevOps-toimintoja yhteistyössä projektin muiden kumppaneiden kanssa. Olemme kehittäneet DevOps-kyvykkyyksiämme muutaman viime vuoden ajan ja investoineet vahvasti osaamisemme kehitykseen, joten projekti tarjoaa ensiluokkaisen mahdollisuuden laajentaa tietouttamme.

Mikä on AIDOaRt?

Teollisuus 4.0 kattaa moderneja järjestelmiä terveydenhuollon, itsenäisesti ajavien autojen tai smart grid = (älykäs sähköverkko) aloilla. Nämä ovat esimerkkejä erittäin kommunikoivista (sulautetuista) järjestelmistä, joissa ohjelmistot mahdollistavat yhä kehittyneempiä toiminnallisuuksia.

Näiden kyberfyysisten järjestelmien (CPS & CPSoS) kasvava kompleksisuus asettaa useita haasteita kaikissa järjestelmän suunnittelu-, kehitys- ja analyysivaiheissa sekä niiden käyttöönoton, todellisen käytön ja ylläpidon aikana.

Nykypäivänä yhä useammat yritykset käyttävät tekoälyä osana liiketoimintaansa tai ainakin testaavat sitä POC (proof of concept) -tasolla tai sisäisten koekäyttöjen yhteydessä.

Tekoälyn hyödyntämistä IT-hankkeissa voi tukea paremmin, jos ottaa DevOps -käytännöt mukaan kehitykseen. AIOps:n (AI + DevOps) avulla voimme parantaa DevOps-putkea jatkuvalla monitoroinnilla, hälytyksillä sekä automaattisilla korjauksilla turvallisest ja luotettavasti.

Projektilla on kolme tavoitetta: tarjota mallipohjainen kehys CPS-kehitysprosessin tueksi ottamalla käyttöön automaatiota täydentävä tekoäly, tehostamalla DevOps-työkaluja tekoälyn ja koneoppimisen (ML) avulla sekä mahdollistaa esimerkiksi ajon aikaisen datan keruu ja monitorointi.

Missiona on luoda viitekehys, joka sisältää menetelmät ja työkalut jatkuvaan ohjelmisto- ja järjestelmäsuunnitteluun ja validointiin, hyödyntämällä tekoälytekniikoiden (etenkin koneoppimisen) etuja tuottamaan hyötyjä merkittävästi parantuneessa CPS:n, CPSoS:n tuottavuudessa, laadussa ja ennustettavuudessa – etenkin suurissa ja monimutkaisissa teollisuusjärjestelmissä.

Mukana olevat 32 organisaatiota on jaettu kolmeen osaa:

  • Teolliset liiketoiminnan kumppanit
  • Akateemiset kumppanit
  • Teknologiakumppanit

Teollisuuskumppanit (esim. Volvo, AVL ja Nordstrom) toimittavat käyttötapaukset eli haasteet, joita he haluaisivat ratkaista. Akateemiset kumppanit, kuten Åbo Akademi, tekevät mitä osaavat parhaiten eli tutkivat, kehittävät uusia ideoita ja kirjoittavat tutkimustuloksia havainnoistaan. Teknologiakumppanit tukevat muita kumppaneita työkaluilla, teknisellä asiantuntemuksella ja ohjelmistokehityksellä.

Tämän projektin avulla voimme hyödyntää osaamistamme ohjelmistosuunnittelussa sekä tekoälyssä uusien kyberfyysisten järjestelmien kehittämisen tutkimushaasteissa. Uskon, että tämä projekti tarjoaa loistavan mahdollisuuden Åbo Akademin tutkijoille tehdä yhteistyötä useiden johtavien yritysten ja huippututkimusryhmien kanssa seitsemästä eri Euroopan maasta.

– Ivan Porres, Proffessor, Åbo Akademi University

Lisää AIDOaRt:sta: www.aidoart.eu

Andersin tavoitteet

Me Andersilla pidämme AIDOaRt-projektia erinomaisena mahdollisuutena olla uuden teknologisen kehityksen eturintamassa ja mukana luomassa jotain aidosti innovatiivista. Tähän projektiin osallistuminen antaa meille myös pelimerkkejä kasvattaa kansainvälistä jalanjälkeämme ja vahvistaa DevOps-markkina-asemaamme. Haluamme oppia lisää DevOpsista ja siitä, kuinka AIOps muokkaa ohjelmistokehitystä entisestään.

AIDOaRt haluaa tukea organisaatioita, joissa jatkuva käyttöönotto ja toiminnan hallinta ovat vakiotoimintamenettelyjä. DevOps-tiimit voivat käyttää AIDOaRt-viitekehystä analysoidakseen tapahtumavirtoja yhdessä suunnittelutietojen kanssa saadakseen merkityksellisiä oivalluksia järjestelmän jatkuvaan kehitystyöhön, ajaakseen nopeampia käyttöönottoja, edistääkseen parempaa yhteistyötä ja vähentääkseen käyttökatkojen aikaa ennakoivalla tunnistuksella.

Mielestäni projekti on Andersille loistava tilaisuus pysyä aallonharjolla DevOpsin, AI:n ja AIOps:n kehityksessä. On suuri kunnia olla mukana hankkeessa, jonka tarkoituksena on luoda parempaa tulevaisuutta ohjelmistokehitykselle. AIDOaRt haluaa aidosti auttaa teollisuusalaa kehittämään parempia tuotteita ja prosesseja.

– Frank Wickström, CTO, Anders Innovations