Skip to main content

Ohjelmistokehitys on monivaiheinen prosessi, joka alkaa alkuperäisestä ideasta ja etenee lopulta valmiiksi tuotteeksi tai sovellukseksi. Tässä artikkelissa tarkastellaan tarkemmin ohjelmistokehityksen eri vaiheita ja niiden merkitystä prosessin onnistumiselle.

Ohjelmistokehityksen vaiheet

1. Ideointi ja konseptointi

Jokainen projekti alkaa hyvästä ideasta. Sen kirkastaminen voi joskus onnistua yksinkertaisesti “sparraamalla” ideaa kokeneen toimittajan kanssa ja toisinaan se voi edellyttää laajaa tutkimusta sekä analyysia markkinasta ja asiakastarpeista. Konseptointi vaiheessa voidaan myös tarvittaessa käsitellä esim. liiketoimintamahdollisuuksia sekä kilpailija-analyysia.

2. Määrittely

Määrittelyvaiheessa ohjelmiston toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset kootaan yhteen. Tämä prosessi vaatii tiivistä yhteistyötä kaikkien tarvittavien sidosryhmien kanssa. Tyypillisesti prosessiin osallistuvat minimissään liiketoiminnan edustajat, tekninen arkkitehti sekä graafikko, ja tavoitteena on saavuttaa yhteinen ymmärrys idean toteutuksesta ja sen vaatimuksista.

Määrittelyn lopputuloksena ovat tyypillisesti toteutuksen käyttötapaukset, käyttöliittymäsuunnitelma sekä korkean tason arkkitehtuurisuunnitelma.

3. Projektin suunnittelu, kehitys ja testaus

Suunnittelu on koko projektin ajan kestävä prosessi. Se pyritään toteuttamaan siten, että kehityksellä on riittävästi valmisteltua työtä samalla kun varmistetaan, että projektin edistyessä liiketoiminnalla on mahdollisuus päivittää ajatuksiaan toteutuksesta ja sen suunnasta.

Tyypillisesti, mikäli projektissa käytetään ketterän kehityksen menetelmiä, suunnittelun läpikäynti ja viimeistely tapahtuvat tulevan kehitysjakson sisällön osalta juuri ennen kehitysjakson alkua.

Itse toteutus rakentuu iteratiivisesti pieninä palasina, jolloin palautteen saaminen nopeasti niin testauksesta kuin liiketoiminnaltakin on mahdollista.

Testaus on monivaiheinen prosessi, joka jakautuu useille tahoille koko prosessin aikana, alkaen jo itse idean ja määrittelyn testaamisesta. Toteutuksen aikana testaus jakautuu pienen toteutuksen eli yksikön, eri järjestelmien välisten integraatioiden sekä kokonaisuuden testaamiseen.

Testauksessa hyödynnetään monipuolisesti eri työkaluja ja automatiikkaa, mutta kaiken tavoitteena on tarjota palautetta ja mahdollisuus korjata löydöksiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Rakentuva toteutus on koko prosessin ajan saatavilla liiketoiminnalle projektin testiympäristössä.

4. Julkaisu

Kun ohjelmisto toimii testiympäristössä halutulla tavalla ja julkaisu loppukäyttäjille on lopullisesti hyväksytty, tehdään julkaisusuunnitelma. Sen avulla varmistetaan palvelun toiminta sen siirtyessä julkiseen käyttöön.

Julkaisun jälkeen projekti siirtyy jatkokehitykseen, jolloin toteutusta voidaan kehittää mm. optimoimalla sen suorituskykyä, käyttäjäkokemusta ja lisäämällä palveluun uusia ominaisuuksia.

5. Ylläpito ja jatkokehitys

Ylläpidolla ja tukipalveluilla varmistetaan sovelluksen sujuva toiminta ja tehokkuus pitkällä aikavälillä.

  • Ylläpitopalvelut kattavat monia erilaisia tehtäviä, kuten löydösten tutkinta ja tiketöinti jatkokehitystä varten, turvallisuuspäivitykset sekä palvelun monitorointi.
  • Tukipalveluilla voidaan mm. varmistaa tilaajan oman henkilöstön käyttötukea sekä järjestelmän dokumentointia.

Laadukas ja ammattimainen ylläpito takaa, että yrityksen palvelut toimivat luotettavasti ja tukevat tehokkaasti liiketoiminnan tavoitteita.

Ylläpito myös kerää ja toteuttaa muutoksia sovellukseen julkaisun jälkeen, mutta suuremmista jatkokehityksen kokonaisuuksista on syytä aloittaa oma erillinen projektinsa, jolloin prosessi alkaa jälleen alusta ideonnilla ja konseptoinnilla.

Ohjelmistoprojekti vaatii hyvää johtamista

Onnistunut ohjelmistokehitys edellyttää tiivistä yhteistyötä ja avointa kommunikaatiota kehitystiimin ja sidosryhmien välillä sekä jatkuvaa oppimista ja sopeutumista muuttuviin tarpeisiin ja haasteisiin.

Onnistuneen projektin edellytykset – Lataa ketterän projektijohtamisen opas >

Yksi tärkeimmistä edellytyksistä jokaisessa onnistuneessa projektissa on sitoutunut, läsnäoleva ja toimiva projektinhallinta ja johtaminen niin tilaajan kuin toimittajankin puolelta.

Projektin johtamisen kautta hallitaan aikatauluja, budjettia, resursseja ja riskejä tehokkaasti sekä mahdollistetaan toimiva kommunikaatio kaikkien sidosryhmien välillä.

Tilaajan projektin vastuuhenkilöksi kannattaa aina varata henkilö, joka pystyy olemaan täysipäiväisesti läsnä aina projektin alusta loppuun asti. Yllä mainittujen vastuiden lisäksi hänelle tulee asettumaan vastuu pysyä jatkuvasti ajan tasalla kehittyvästä toteutuksesta ja tehdä päätöksiä eri toteutusvaihtoehtojen välillä.

Toteutus ei koskaan ole täysin sellainen kuin alussa sitä on ajateltu. Muutoksia tulee aina matkan varrrella, ja siksi vastuuhenkilöiden osallistumisen tulee olla aktiivista ja aikataulut kannattaa suunnitella väljäksi.

Anna meidän auttaa sinua

Andersin palveluiden keskiössä on ohjelmistokehitys – sinun ideasi aina suunnittelusta valmiiksi tuotteeksi asti. Olemme toteuttaneet projekteja lukuisilla eri teknologioilla, ja otamme aina huomioon projektin yksilölliset tarpeet ja vaatimukset.

Rakennamme asiakaslähtöisiä, pitkäikäisiä ja älykkäitä ratkaisuja avointa lähdekoodia käyttäen.  Pilvipalveluita ja integraatioita hyödyntämällä voimme tarjota asiakkaillemme kustannustehokkaita ratkaisuja.

Toimimme kestävän ohjelmistokehityksen periaatteiden mukaisesti ketterän (agile) kehityksen mallilla. Tavoitteenamme on vähentää digitaalista hukkaa hyvällä suunnittelulla, turhan työn välttämisellä ja toteuttamalla pitkäikäisiä ratkaisuja.

Tutustu palveluihimme ja ota rohkeasti yhteyttä!