Skip to main content

Olemme olleet mukana lukuisissa projekteissa mm. Turun, Tampereen ja Helsingin kaupunkien kanssa. Anders onkin viime vuosina noussut merkittäväksi toimijaksi julkisten palveluiden digitalisoinnissa, varsinkin Helsingin kaupungin hankkeissa.

Luotamme julkisen sektorin tavoin avoimen lähdekoodin teknologioihin, mutta kaikkiin projekteihin lähdetään aina kartoittamalla ensin asiakkaan tarpeet. Järjestelmäarkkitehtuurin ja datan hallinnan ymmärtäminen on oleellinen kilpailuetu niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Julkisen sektorin asiakkaat ovat olleet todella tyytyväisiä kehitystyöhömme, ja osaamisemme on vastannut hankkeiden tarpeita. Kaupungit ovat kilpailutuksissa nostaneet laadullisten kriteerien painoarvoaan, mikä on hyvä sekä toimittajan että asiakkaan lisäarvon kannalta.

Andersin toteuttamia julkisia hankkeita

Yksi toteuttamistamme julkisen sektorin hankkeista on Turun kaupungin palvelukartta.fi -verkkopalvelu, jonka karttapalvelun avulla käyttäjä löytää kaupungin tarjoamat palvelut helpommin. Palvelussa on omat käyttäjäprofiilit esimerkiksi heikkonäköisille tai lastenrattaiden kanssa liikkuville, jolloin se tuo palveluiden esteettömyystiedot ja ennakkotutustumisen täysin uudelle tasolle.

Kaupunkien avoimen lähdekoodin ratkaisujen ympärille on kehittymässä yhteistyötä, mikä on huomattavasti helpompaa, kun toteuttava taho on hyvin perillä sekä tilaavan kaupungin tarpeista että alkuperäisen rakentamisen lähtökohdista ja ratkaisuista, kiteyttää hankejohtaja Päivi Saalasto Turun kaupungilta.

Palvelukartta on erinomainen esimerkki avoimen lähdekoodin hankkeista, jotka tukevat vahvasti Andersin missiota kestävästä ohjelmistokehityksestä. Turun kaupungin hankkeessa hyödynnettiinkin Pääkaupunkiseudun palvelukarttaa, joka on rakennettu avoimen lähdekoodin päälle. Näin palvelu oli helposti monistettavissa myös Turun kaupungin käyttöön. Turun ja Helsingin yhteistyötä on entisestään lisätty, sillä Turun palvelun koodi siirrettiin samaan paikkaan Helsingin kanssa, mikä tarkoittaa mm. yhtenäistä ulkoasua ja samoja päivityksiä

Helsingin kaupungin Maanvuokrausjärjestelmä -hankkeessa Anders vastasi järjestelmän pääkehitystyöstä. Projektin tavoitteena oli digitalisoida maa- ja kiinteistöomaisuuden hallinnan palveluita sekä automatisoida prosesseja. Maanvuokrausjärjestelmä on niin sanottu rekisterijärjestelmä, jossa hallitaan koko Helsingin alueen vuokrakohteisiin ja -sopimuksiin liittyviä tietoja. Lisäksi järjestelmä sisältää vuokrien laskennan sekä laskutuksen ja tukee sopimusehtojen valvontaa.

Tutustu valikoituihin referensseihimme >

Paikkatietojärjestelmät (GIS) ovat usein keskiössä julkisissa hankkeissa

Paikkatietojärjestelmiä (GIS = Geographic Information System) tarvitaan, kun halutaan esittää ja hallita maantieteellistä dataa. GIS-järjestelmien avulla luodaan todella visuaalisia ja käyttäjäystävällisiä verkkopalveluita, esimerkiksi alueellisten palveluiden tai luontoreittien havainnointiin. Paikkatiedon visualisointi on myös avuksi, kun liiketoiminnassa on alueellisia vaihteluita.

Paikkatietojärjeselmät ovat usein tärkeä osa julkishallinnon Smart City -hankkeita. GIS-teknologiat mahdollistavat tiedon tallentamisen, analysoinnin, visualisoinnin tai paikkatiedon tuottamisen verkkopalvelun käyttäjille.

Andersilla on vankka kokemus julkisen puolen hankkeista sekä eri tason paikkatietojärjestelmäprojekteista. Jos haluat kuulla lisää toteuttamistamme hankkeista tai digitalisaation mahdollisuuksista, otathan rohkeasti yhteyttä!